Kajaki Słupia Kajaki Słupia

Idea

Po raz pierwszy organizujemy w tym roku ultramaraton kajakowy na dystansie 119 km! odcinek Sulęczyno - Ustka

10.06.2017

R E G U L A M I N

 1. Cel imprezy:

Rywalizacja kajakarska – Sprawdzenie swoich sił i wytrzymałości a także popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką.

 1. Organizator:

Organizatorem  „HYDROAKTYWNI EXTREME ” jest operator turystyki kajakowej Przystań Kajakowa „Kajaki-Słupia” s.c. Kontakt – tel. 605569713,                                             e-mail: biuro@kajaki-slupia.pl

 1. Miejsce i termin:

 

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej „Kajaki- Słupia” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej.
 2. Rywalizacja odbywać się będzie na odcinku rzeki Słupia z Sulęczyna do Ustki dnia 10.06.2017 od godz. 4.00 do 21.00

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Udział w zawodach może wziąć każda osoba pełnoletnia z podstawowymi umiejętnościami kajakarskimi.
 2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność  oraz:

a ) ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie

b ) przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z Rywalizacją.

 1. c) podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia a także świadomości z warunków uczestnictwa

d ) przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rywalizacji

 1. Uczestnicy  startują na własnych kajakach i własnych kamizelkach.

 

 1. Obowiązkowo każdy z uczestników rywalizacji musi posiadać kamizelkę asekuracyjną oraz telefon komórkowy

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: biuro@kajaki-slupia.pl

6 . Udział w rywalizacji należy potwierdzić wpłatą wpisowego w wysokości 150 złotych na konto „kajaki-slupia”   Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
94 8324 0001 0041 7606 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: „Hydroaktywni EXTREME”, imię, nazwisko zawodnika.

 1. W dniu zawodów każdy uczestnik wypełnia Kartę Uczestnictwa zawierającą:

– pełne dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia

– akceptację Regulaminu

– oświadczenie o stanie zdrowia a także świadomości z warunków uczestnictwa

– w czasie trwania rywalizacji wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

 

 1. Trasa i objaśnienie Rywalizacji.

 

 1. Rywalizacja odbywać się będzie na odcinku rzeki Słupia Sulęczyno – Ustka na dystansie 119 km /w tym przewózka 7 km/

 

 1. Start nastąpi o godz. 4.00 a meta max 21.00

 

 1. Na trasie będą dwa pkt. kontrolne z pomiarem czasu w:

– jez. Głębokie /37 km/ – limit czasu do dalszej rywalizacji max godz. 10.00

– Słupsk /75 km/ – limit czasu do dalszej rywalizacji max. godz. 16.00

 1. Uczestnik który nie zdąży dopłynąć w wskazanym limicie czasowym pozostaje na pkt. kontrolnym, po czym z kierowcą „kajaki-słupia” jedzie na metę rywalizacji bądź we własnym zakresie organizuje transport.
 2. Na pkt. kontrolnym j. Głębokie jest przewózka kajaków 7 km do Gałęźni Małej przygotowana przez organizatora. Przewózka będzie odbywać się od. Godz. 8.00 co 30 min do godz. 10.00
 3. Wygrywa rywalizację kto pierwszy ukończy cały dystans rywalizacji.
 4. Bezpieczeństwo:
 1. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za uczestników podczas rywalizacji.
 2. Na trasie rywalizacji nie ma ratowników ani pomocy medycznej. Podstawowe akcesoria medyczne będą na pkt. kontrolnych trasy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
 4.  Każdy uczestnik Rywalizacji zobowiązany jest do pływania w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.
 5. Każdy uczestnik Rywalizacji zobowiązany jest do posiadania przy sobie telefonu komórkowego
 6. Warunki atmosferyczne: Rywalizacja odbywać się będzie zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.  W przypadku drastycznego załamania pogody – dopuszcza się  odwołanie rywalizacji.

 

 1. Inne informacje

 

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej „kajaki-slupia” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej.
 2. Przyjazd uczestników możliwy jest w piątek 09.06.2017 a nocleg we własnych namiotach bądź we własnym zakresie
 1. Rejestracja zawodników odbywać się będzie w piątek 09.06.2017 od godz. 20-21.00 oraz w sobotę 10.06.2017 od godz. 3.00
 2. Start nastąpi pojedynczo o godz. 4.00 co 1 min.
 3. Maksymalna ilość uczestników to 20 osób.

 

 1. Organizator zapewnia:

 

 1. Pomiar czasu uczestników, numery startowe i przedstawienie wyników
 2. Ubezpieczenie NNW
 3. Przewózkę z j. Głębokiego do Gałęźni Młej
 4. Posiłek regeneracyjny na pkt. kontrolnych /kanapki, owoce, woda/
 5. W razie konieczności podjęcie uczestnika z trasy
 6. Powrót uczestników z Ustki do biura Zawodów
 7. Symboliczne nagrody i upominki

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w rywalizacji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
 4. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
 5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
 6. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed startem w dniu rywalizacji.
 7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

Organizatorzy

Regulamin

Partnerzy

Partnerzy medialni

data dodania: 13.08.2017

Hydroaktywni EXTREME 2017

Po raz pierwszy organizujemy w tym roku ultramaraton kajakowy na dystansie 119 km! odcinek Sulęczyno - Ustka

10.06.2017

R E G U L A M I N

 1. Cel imprezy:

Rywalizacja kajakarska – Sprawdzenie swoich sił i wytrzymałości a także popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką.

 1. Organizator:

Organizatorem  „HYDROAKTYWNI EXTREME ” jest operator turystyki kajakowej Przystań Kajakowa „Kajaki-Słupia” s.c. Kontakt – tel. 605569713,                                             e-mail: biuro@kajaki-slupia.pl

 1. Miejsce i termin:

 

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej „Kajaki- Słupia” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej.
 2. Rywalizacja odbywać się będzie na odcinku rzeki Słupia z Sulęczyna do Ustki dnia 10.06.2017 od godz. 4.00 do 21.00

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Udział w zawodach może wziąć każda osoba pełnoletnia z podstawowymi umiejętnościami kajakarskimi.
 2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność  oraz:

a ) ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie

b ) przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z Rywalizacją.

 1. c) podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia a także świadomości z warunków uczestnictwa

d ) przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rywalizacji

 1. Uczestnicy  startują na własnych kajakach i własnych kamizelkach.

 

 1. Obowiązkowo każdy z uczestników rywalizacji musi posiadać kamizelkę asekuracyjną oraz telefon komórkowy

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: biuro@kajaki-slupia.pl

6 . Udział w rywalizacji należy potwierdzić wpłatą wpisowego w wysokości 150 złotych na konto „kajaki-slupia”   Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
94 8324 0001 0041 7606 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: „Hydroaktywni EXTREME”, imię, nazwisko zawodnika.

 1. W dniu zawodów każdy uczestnik wypełnia Kartę Uczestnictwa zawierającą:

– pełne dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia

– akceptację Regulaminu

– oświadczenie o stanie zdrowia a także świadomości z warunków uczestnictwa

– w czasie trwania rywalizacji wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

 

 1. Trasa i objaśnienie Rywalizacji.

 

 1. Rywalizacja odbywać się będzie na odcinku rzeki Słupia Sulęczyno – Ustka na dystansie 119 km /w tym przewózka 7 km/

 

 1. Start nastąpi o godz. 4.00 a meta max 21.00

 

 1. Na trasie będą dwa pkt. kontrolne z pomiarem czasu w:

– jez. Głębokie /37 km/ – limit czasu do dalszej rywalizacji max godz. 10.00

– Słupsk /75 km/ – limit czasu do dalszej rywalizacji max. godz. 16.00

 1. Uczestnik który nie zdąży dopłynąć w wskazanym limicie czasowym pozostaje na pkt. kontrolnym, po czym z kierowcą „kajaki-słupia” jedzie na metę rywalizacji bądź we własnym zakresie organizuje transport.
 2. Na pkt. kontrolnym j. Głębokie jest przewózka kajaków 7 km do Gałęźni Małej przygotowana przez organizatora. Przewózka będzie odbywać się od. Godz. 8.00 co 30 min do godz. 10.00
 3. Wygrywa rywalizację kto pierwszy ukończy cały dystans rywalizacji.
 4. Bezpieczeństwo:
 1. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za uczestników podczas rywalizacji.
 2. Na trasie rywalizacji nie ma ratowników ani pomocy medycznej. Podstawowe akcesoria medyczne będą na pkt. kontrolnych trasy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
 4.  Każdy uczestnik Rywalizacji zobowiązany jest do pływania w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.
 5. Każdy uczestnik Rywalizacji zobowiązany jest do posiadania przy sobie telefonu komórkowego
 6. Warunki atmosferyczne: Rywalizacja odbywać się będzie zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.  W przypadku drastycznego załamania pogody – dopuszcza się  odwołanie rywalizacji.

 

 1. Inne informacje

 

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej „kajaki-slupia” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej.
 2. Przyjazd uczestników możliwy jest w piątek 09.06.2017 a nocleg we własnych namiotach bądź we własnym zakresie
 1. Rejestracja zawodników odbywać się będzie w piątek 09.06.2017 od godz. 20-21.00 oraz w sobotę 10.06.2017 od godz. 3.00
 2. Start nastąpi pojedynczo o godz. 4.00 co 1 min.
 3. Maksymalna ilość uczestników to 20 osób.

 

 1. Organizator zapewnia:

 

 1. Pomiar czasu uczestników, numery startowe i przedstawienie wyników
 2. Ubezpieczenie NNW
 3. Przewózkę z j. Głębokiego do Gałęźni Młej
 4. Posiłek regeneracyjny na pkt. kontrolnych /kanapki, owoce, woda/
 5. W razie konieczności podjęcie uczestnika z trasy
 6. Powrót uczestników z Ustki do biura Zawodów
 7. Symboliczne nagrody i upominki

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w rywalizacji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
 4. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
 5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
 6. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed startem w dniu rywalizacji.
 7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

Gdzie nas znajdziesz?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress